GDPR

Välkomstbrev till nyinflyttade skickas till dig som nyligen bytt folkbokföringsort. Utskicket är ett samarbete mellan lokala företag och DRS Reklam AB. I syfte att kunna genomföra utskicket behandlar DRS Reklam AB ("Vi") dina personuppgifter.

Nedan följer information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvar

DRS Reklam AB, 556492-7019, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i och med utskicken. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling, hantering och utlämnande

För att kunna genomföra utskicket behandlar DRS Reklam AB dina personuppgifter i form av namn och adress. Uppgifterna hämtas ur Statens personadressregister, SPAR. Vi hanterar inga känsliga uppgifter om dig och gör ingen profilering mer än urvalet nyinflyttade, ålder (18-80 år) och bostadsform (hus eller lägenhet).

För att kunna stämma av fakturan kan de företag (våra kunder) som deltar i utskicket ta del av dina adressuppgifter på en dold sida. Företaget når sidan via en länk som mejlas dem. Efter 45 dagar raderas den dolda sidan. Företagen informeras om att uppgifterna uteslutande får användas för avstämning mot faktura.

Radering

DRS Reklam AB raderar samtliga personuppgifter om dig senast efter tre månader.

Rättslig grund

DRS Reklam AB hävdar intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen och direktmarknadsföring som berättigat intresse.

Vår intresseavvägning har resulterat i att vi anser att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för aktuellt ändamål.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att:

Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta DRS Reklam AB ifall du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post till dpo@drsreklam.se eller skicka ett brev till följande adress: DRS Reklam AB, Box 1112, 269 22 Båstad.

Kontakta oss!

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.