GDPR

Vårt utskick välkomstbrev till nyinflyttade skickas till dig som nyligen bytt folkbokföringsort. Utskicket är ett samarbete mellan lokala företag och DRS Reklam AB. För att kunna göra utskicket behandlar DRS Reklam AB (”Vi”) dina personuppgifter.

Nedan följer information om vår behandling av dina personuppgifter samt om de rättigheter du har.

Personuppgiftsansvar

DRS Reklam AB, 556492-7019, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som görs med anledning av utskicket. Vi behandlar dina personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten och följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling, hantering och utlämnande

För att kunna genomföra utskicket behandlar DRS Reklam AB dina personuppgifter i form av namn och adress. Uppgifterna hämtar vi ur Statens personadressregister, SPAR. Vi hanterar inga känsliga uppgifter om dig och gör ingen profilering förutom urvalet nyinflyttade och ålder (18-80 år).

För att kunna stämma av fakturan kan de företag (våra kunder) som deltar i utskicket ta del av dina adressuppgifter på en dold sida. Företaget når sidan via en länk som mejlas dem. Efter 45 dagar raderas den dolda sidan. Företagen informeras om att uppgifterna uteslutande får användas för avstämning mot faktura.

Radering

DRS Reklam AB raderar dina personuppgifter senast efter tre månader.

Rättslig grund

DRS Reklam AB hävdar intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen och direktmarknadsföring som berättigat intresse.

Vi anser att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för aktuellt ändamål.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att:

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta DRS Reklam AB ifall du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via mejl till dpo@drsreklam.se eller skicka ett brev till: DRS Reklam AB, Box 1112, 269 22 Båstad.